รองเลขาฯ สศก. นางอัญชนา ตราโช ลงพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามสถานการณ์ส้มโอทับทิมสยามหลังเกิดภัยพายุโซนร้อนปาบึก

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนายชาญชัย ศศิธร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามสถานการณ์ส้มโอทับทิมสยามหลังเกิดภัยพายุโซนร้อนปาบึก และเยี่ยมเยียนเศรษฐกิจอาสา (ศกอ.) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/roae8/posts/1041756322684759?__tn__=C-R