127 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 1 เมษายน 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ร่วมงานสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 127 ปี แห่งการสถาปนา ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2144732972282459