รธก.สศก. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานีและกระบี่

วันที่ 2-3 เมษายน 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ของทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมลงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่ เพื่อติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน และรับฟังความคิดเห็นจาก เกษตรกร ลานเท ผู้ประกอบการ ในการนำน้ำมันปาล์มมาผลิตเป็นพลังงาน B20 สำหรับเป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัย เรื่อง”ผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการผลิต B20” ซึ่งเป็นงานวิจัยภายใต้การอบรม ป.ย.ป.2 ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ บริษัทกรีนกลอรี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนโกลเด้น เทเนอร่าจำกัด บริษัทเอเชี่ยนน้ำมันปาล์ม จำกัด และบริษัทเกษตรสิทธี ในครั้งนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2148087608613662