รองเลขาธิการ สศก. ร่วมเสวนาในงาน AI & IOT Summit 2019

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อเรื่อง Harnessing Transformative Technology for Better Human Experience: Evil or Angel? ในงาน AI & IOT Summit 2019 จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) โดยมี ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ เลขานุการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมอีก 2 ท่าน คือ คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที และ ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย โดยประเด็นเสวนาที่น่าสนใจ เช่น ผลกระทบ Digital Disruption ต่อสังคม ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนในสังคม และการปรับตัวของภาคการเกษตรในการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ เป็นต้น ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายะภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2182064681882621