การประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานของสศก. ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหารือ ติดตามผลการใช้พลังงาน โดยมีนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=381452625914537