สศก. ร่วมเฝ้าละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร. ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สศก.และข้าราชการ ร่วมเฝ้าละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2194181124004310