มิติทางบัญชีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง “มิติทางบัญชีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม และครูบัญชีดีเด่นประจำปี 2562 จัดโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2200248466730909