การประชุมหารือ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด ของ กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมหารือกับสำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2309729585782796