การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการศึกษาบทบาทของ ผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้

      วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเสนอผลงานวิชาการ โครงการศึกษาบทบาทของผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้ที่มีต่อผลไม้ไทย กรณีศึกษาทุเรียนปีงบประมาณ 2562 ณ ห้อง GrandBallroom 1 โรงแรม มณีจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยมี นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และผู้ประกอบการ รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน เพื่อปรับปรุงผลงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2381846285237792