ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 9/2562

       วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 9/2562 เพื่อทราบถึงการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการฯ,อาคารที่พักเพื่อสวัสดิการสศก.ประจำเดือนสิงหาคม 2562 และจากนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนออมทรัพย์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 10/2562 โดยมีนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอุไรกุล ชั้น 1 อาคารสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=443130989746700&ref=page_internal