สศก. ให้การต้อนรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาอินโดนีเซียและคณะ

      วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Jan Darmadi สมาชิกสภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีโจโกวี แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและคณะ เข้าพบหารือเกี่ยวกับการพัฒนาภาคเกษตรของไทย นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกและการปฎิรูปภาคเกษตร 4.0 ของประเทศไทย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2390145541074533