งานสัมมนา เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานโครงการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร

      วันที่ 6 - 7 กันยายน 2562 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานโครงการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิตและภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร โดยได้รับเกียรติจาก นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา และ นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEbaer/