รองเลขาธิการ สศก. ร่วมงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไผ่ จ.กาญจนบุรี

รองเลขาธิการ สศก. ร่วมงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไผ่ จ.กาญจนบุรี
              วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จ. ราชบุรี เข้าร่วมงาน “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไผ่จังหวัดกาญจนบุรี” ณ บริเวณสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง อาชีพและอุตสาหกรรมไผ่ไทย ทั้งนี้ รองเลขาธิการ สศก. ได้รับเกียรติเชิญร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอเรื่อง “มิติโอกาสและตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพไผ่ไทยกาญจนบุรี” ในครั้งนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2757756124313471