การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สศก. ครั้งที่ 2/2563

      วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี 2563 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี 2563 ตลอดจนติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2759937634095320