รองเลขาธิการ สศก. ลงพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพง และ สวนลิ้นจี่

              วันที่ 5 มีนาคม 2563 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี และ นายสำราญ รื่นทด รักษาการประมงจังหวัดนครพนม เยี่ยมชมการดำเนินการของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงกระชั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม โดยกลุ่มได้มีการดำเนินงานมาประมาณ 1 ปี มีการเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขง ประกอบด้วย ปลากระพง ปลานิล ปลาทับทิม และปลากดคัง มีกระชังในการเลี้ยง จำนวน 30 กระชัง มีการแปรรูปผลผลิต เช่น ปลาส้ม เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรริมแม่น้ำโขงของจังหวัดนครพนม นอกจากนี้ รองเลขาธิการ สศก. ได้เข้าเยี่ยมชม สวนลิ้นจี่อุทัยรัศมี ซึ่งเป็นสวนลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดปลายเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งปริมาณผลผลิตมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้จะมีผลผลิตลิ้นจี่ประมาณ 3 รุ่น ห่างกันรุ่นละประมาณ 1 สัปดาห์ ขณะนี้ได้รับการติดต่อจากผู้รับซื้อหลายรายแล้ว เพื่อจะขอซื้อลิ้นจี่คุณภาพนำไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคเนื่องจากเป็นลิ้นจี่ที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2792861014136315&__tn__=-UC-R