พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG-LOGISTIX ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด

      วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG-LOGISTIX ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เพื่อร่วมกันดำเนินการจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG-LOGISTIX ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2803939543028462