ประชุมพิจารณาโครงสร้างการทำงานภายใน ของกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

      วันที่ 13 มีนาคม 2563 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุม พิจารณาโครงสร้างการทำงานภายใน ของกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) รวมถึงพิจารณา ติดตามผลการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2807866209302462