ประชุมหารือนโยบายและความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

      วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และศูนย์สารสนเทศการเกษตร เข้าร่วมการประชุมหารือนโยบายและความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม Passion ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานการประชุม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2819216021500814