เลขาธิการ สศก. ให้สัมภาษณ์รายการคนไทยหัวใจเกษตร

      วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์รายการคนไทยหัวใจเกษตร ในประเด็น ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2563 และ การขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ National Agricultural Big Data Center : NABC โดยจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 mcot HD ในเดือนมีนาคมและเมษายน 2563

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2830481513707598