อยากเรียนถามถึงข้อมูลเกี่ยวกับ มูลค่าการส่งออกบัวประดับ
กระผมเป็นนักศึกษาซึ่งขณะนี้กำลังทำการวิจัยด้านการเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์บัวประดับเชิงเศรษฐกิจด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าการส่งออกบัวประดับของไทย และ/มูลค่าบัวประดับภายในประเทศ ในลักษณะของต้นพันธุ์ ว่ามีมูลค่าและปริมาณเท่าใดเพื่อใช้ประกอบรายงานการวิจัย โดยอาจเริ่มตั้งแต่ประมาณ ปี 2550-2561 ครับ หากมีข้อมูลให้จะกราบขอบพระคุณอย่างสูง
โดย : ณัฐวุฒิ
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ต้องขออภัยทางเราไม่มีข้อมูลประดับค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น