ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกี่ยวกับ เรื่องปริมาณการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ย้อนหลัง 5 ปี เพื่อเอาข้อมูลนี้ไปทำวิจัยค่ะ
โดย : นักศึกษา
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทางemailแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น