ขอข้อมูล Agricultural Price Index รายปี 2002 - 2018
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูล Agricultural Price Index รายปี ตั้งแต่ปี 2002 - 2018 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำวิจัยจบการศึกษา ขอความกรุณาด้วยค่ะ
โดย : นางสาว ณัฐกานต์ เชียงคำ
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
สามารถดูได้ทาง www.oae.go.th ในหัวข้อ ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร/ดัชนีราคาและผลผลิตค่ะ และข้อมูลเริ่ม ปี 2548-ปัจจุบันค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น