ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าว
ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าวย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2551-2561 ทั้งนาปีและนาปรัง(หรือตามจำนวนปีที่มีข้อมูล)
โดย : นส.บุญฑริกา
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ข้อมูลต้นทุน รบกวนทำเป็นหนังสือขอข้อมูล โดยเรียน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะ สามารถส่งหนังสือขอข้อมูลมาได้ที่ อีเมล์ prcai@oae.go.th หรือทาง fax. เบอร์ 02-5612870 ค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น