ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อวิจัย เกี่ยวกับกาแฟโรบัสต้า
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง ราคากาแฟโรบัสตารายสัปดาห์ หรือรายวัน (ถ้ามี) และข้อมูลสถานการณ์การผลิตกับการตลาดของกาแฟโรบัสต้าครับ
โดย : ณัฐวุฒิ ผลประเสริฐ
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น