ขอข้อมูลการใช้ที่ดินและจำนวนเกษตรกร แยกตามรายชนิดพืช 10 ปีย้อนหลัง
โดย : ดวงมณี
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น