รบกวนขอข้อมูลรายได้-รายจ่าย เงินสดการเกษตร (บาท/ไร่) ค่ะ
รบกวนขอข้อมูลรายได้-รายจ่าย เงินสดการเกษตร (บาท/ไร่) ค่ะ รายละเอียดตามนี้ค่ะ\n1.ข้าวเจ้านาปี\n2.ข้าวเจ้านาปรัง\n\nโดยแบ่งเป็นระดับตามนี้นะคะ\n1.1 ระดับประเทศ\n1.2 ภาค\n1.3 รายจังหวัด \n\n
โดย : ปิยนุช (เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน)
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น