รบกวนขอความอนุเคราะห์ด้านข้อมูลเกี่ยวกับกระถินเทพา และกระถินณรงค์
\nรบกวนขอข้อมูลเกี่ยวกับกระถินเทพา และกระถินณรงค์ ดังนี้\n1 . ข้อมูลโครงสร้างการผลิต โครงสร้างการตลาด แนวโน้มทางการตลาด \n2 . สถานการณ์ด้านราคา มูลค่าและสัดส่วนการค้ากับประเทศ (เดือนมกราคม-ปัจจุบัน ปี 2562)\n\nขอบคุณค่ะ
โดย : จันทกานต์
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ทางสำนักงานไม่มีข้อมูลกระถินค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น