รบกวนขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณไข่ไก่ในแต่ละวัน
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณไข่ไก่ในแต่ละวันเพื่อใช้ในการทำโครงการสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โดย : อนุชิดา
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น