ขอข้อมูลข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี1(ข้าวหอมปทุม)ย้อนหลัง 5 ปีครับ
1.ขอข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี1 ทั้งหมดในประเทศไทยครับ\n2.ขอข้อมูลผลผลิต และมูลค่าของผลผลิตทั้งปีของข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี1\n3.ขอข้อมูลพืนที่ปลูกข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี1 ที่มีปัญหาโรคและแมลงเข้าทำลาย และมูลค่าความสูญเสียครับ\n\n
โดย : นพพล
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mai เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น