ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ของมันสำปะหลัง อ.วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2560-2561
โดย : kam
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
http://www.oae.go.th/view/1/ตารางแสดงรายละเอียดมันสำปะหลัง/TH-TH prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น