ขอความอนุเคราะห์นำข้อมูลมาประกอบวิทยานิพนธ์คะ ขอบคุณคะ
ขอสถิติรายได้ของเกษตรกร ย้อนหลัง 5 ปี ทั้งภาคและจังหวัดคะ\n\n
โดย : นักศึกษา
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น