ขอข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย ของข้าว มันสำปะหลัง อ้อย
ขอข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย ของข้าว มันสำปะหลัง อ้อย\nทั้งประเทศ รายจังหวัด ย้อนหลัง 20 ปี เพื่อประกอบการวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
โดย : พิมพ์พร
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น