พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และราคาผลผลิตขมิ้นชันของประเทศไทย ปี 2552 -2561
โดย : พรรณนิภา
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ทางสำนักงานไม่มีข้อมูลขมิ้นชันค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น