ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการบริโภคไก่พื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการบริโภคไก่พื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ หรือของประเทศไทยก็ได้ค่ะ ตั้งแต่ปี 25550-2560 หรือปีใดๆก็ได้้ถ้ามีค่ะ
โดย : PRANEE
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ทางสำนักงานไม่มีข้อมูลการบริโภคไก่พื้นเมืองค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น