ขอความอนุคราะห์ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกถั่วลิสงไปยังประเทศในอาเซียน
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ การนำเข้าและส่งออกของถั่วลิสงจากประเทศในกลุ่มอาเซียน \n1. ว่าส่งไปประเทศใดบ้าง \n2. ปริมาณและมูลค่าที่ส่งออกของแต่ละประเทศ เท่าไหร่\n4. นำเข้าจากประเทศใดบ้าง\n5. ปริมาณและมูลค่าที่นำเข้าของประเทศนั้นๆ เท่าไหร่\n(เพื่อใช้ประกอบการสอน)
โดย : นางสาวสุพัตรา คำเรียง
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น