ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ข้อมูลสัดส่วนการใช้ประโยชน์ชองฟางข้าว ในด้านต่างๆ จิรวัฒน์ 0 0
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ให้ผลผลิตปาล์มน้ำมัน ศิริพร 10 1 prcai(จันทร์ 08 มีนาคม 2564 16:07:32)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล วราภรณ์ 10 1 prcai(จันทร์ 08 มีนาคม 2564 15:18:09)
ขอข้อมูลสถาณการณ์การผลิต การตลาดของมะพร้าว ภัสรา 11 1 prcai(จันทร์ 08 มีนาคม 2564 09:44:37)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกอินทผลัม ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร 9 1 prcai(จันทร์ 08 มีนาคม 2564 09:52:19)
สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสัดส่วนต่อผลการผลิตของมันสำปะหลัง ธีรวัฒน์ 10 1 prcai(จันทร์ 08 มีนาคม 2564 09:51:37)
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูล ความเสียหายจากโรค ของกล้วยไม้ ปี 2563 - 2558 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 14 2 prcai(ศุกร์ 05 มีนาคม 2564 14:09:05)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลส้มโอ สมยศ มีทา 14 1 prcai(พฤหัส 04 มีนาคม 2564 09:32:11)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลยางพารารายเดือน และรายปีทุกจังหวัดปี 2534 - 2563 (30 ปี) สิริเกล้า 18 0
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล พิกุล 16 1 prcai(อังคาร 02 มีนาคม 2564 16:02:38)