• ถาม-ตอบ
ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสถานการณ์โคนมปี2560 และแนวโน้มปี2561 นักศึกษา 3 0
ขอข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต รอบการผลิต 60-61 ทักษิณา 6 0
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลค่ะ ณฐพร นวลตา 7 0
ขอความอนุเคราะห์ สอบถามข้อมูล นักศึกษา 24 1 prcai(พฤหัส 09 สิงหาคม 2561 13:27:39)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลถั่วเขียว นิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 1 prcai(พฤหัส 09 สิงหาคม 2561 10:04:17)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลยางพารา ญาณิศา สมสกุล 29 1 prcai(อังคาร 07 สิงหาคม 2561 09:23:36)
อยากหาสถิติราคามะน ศิริชัย 26 1 prcai(อังคาร 07 สิงหาคม 2561 09:23:16)
ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลการสส่งออกชา ลัดดาวัลย์ ขันแกล้ว 38 1 prcai(จันทร์ 06 สิงหาคม 2561 09:57:44)
ขอข้อมูล ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ Rolex 46 1 prcai(จันทร์ 06 สิงหาคม 2561 09:43:52)
ขอข้อมูล VP 58 1 prcai(พฤหัส 02 สิงหาคม 2561 14:12:07)