ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
สอบถามราคาข้าวนาปรัง2562 ดอกอ้อ 4 0
พื้นที่ปลูกไม้ผล ชานนท์ มณีรัตน์ 3 0
ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าว นส.บุญฑริกา 8 1 prcai(จันทร์ 22 เมษายน 2562 14:18:16)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ผลิตถั่วเขียว และปริมาณผลผลิตถั่วเขียว ปี 2559-2560 นิสิต 9 1 prcai(จันทร์ 22 เมษายน 2562 14:12:34)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถิติการนำเข้าปริมาณปาล์มน้ำมัน นิสิตมก 9 1 prcai(จันทร์ 22 เมษายน 2562 14:25:38)
รบกวนขอข้อมูล ความต้องการของตลาด ปริมาณผลผลิต การนำเข้าและการส่งออกสารปรับปรุงดิน Potassium Humate เพื่อใช้ประกอบงานวิจัยค่ะ Worada Thana 35 1 prcai(จันทร์ 22 เมษายน 2562 14:28:19)
Oil Palm Planted Area, Crushing Mills, and Refinery Mills by province. Executive 33 1 prcai(จันทร์ 22 เมษายน 2562 14:10:39)
รบกวนขอข้อมูลโครงการอ้อยแปลงใหญ่ค่ะ นางสาว ดลนภา (นิสิท มก) 34 1 prcai(จันทร์ 22 เมษายน 2562 13:55:16)
ขอข้อมูล Agricultural Price Index รายปี 2002 - 2018 นางสาว ณัฐกานต์ เชียงคำ 46 1 prcai(จันทร์ 22 เมษายน 2562 13:53:01)
ข้อมูลดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ชลธิชา 40 1 prcai(จันทร์ 22 เมษายน 2562 13:50:37)