ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย สิรวิชญ์ 30 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(อังคาร 18 มิถุนายน 2562 20:48:03)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย กุลนันท์ 20 1 prcai(อังคาร 18 มิถุนายน 2562 15:34:46)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลผลิต และพื้นที่เพาะปลูก รายอำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา Danai 9 1 prcai(อังคาร 18 มิถุนายน 2562 15:34:12)
สอบถามข้อมูลฟักทอง Mook 17 1 prcai(จันทร์ 17 มิถุนายน 2562 10:59:30)
ไม่ทราบว่าพอมีข้อมูล รายได้เกษตรกร แยกตามสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว มันสำปะหลัง มั้ยคะ Nita 17 1 prcai(ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 14:31:46)
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอ้อยเพื่อทำโครงงาน ศศิธรณ์ พิกุลแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย 17 1 prcai(ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 10:10:14)
Kindly request for natural rubber by province; a) planted area, b) tapping area, c) production volume for Year 2017 and 2018. Kelvin Lee 28 1 prcai(พฤหัส 13 มิถุนายน 2562 09:38:36)
ขอข้อมูลการผลิตน้ำตาลอินทรีย์ ดวงมณี พวกพล 26 1 prcai(อังคาร 11 มิถุนายน 2562 10:59:24)
ขอทรายรายชื่อพืชทั้งหมดที่จัดอยู่ในกลุ่ม ไม้ผล ไม้ดอก และพืชไร่ อนุตร 29 1 prcai(อังคาร 11 มิถุนายน 2562 10:05:55)
ราคาสินค้าทางการเกษตร นาย ณัฐพล เมธเศรษฐ 29 1 prcai(อังคาร 11 มิถุนายน 2562 09:54:05)