ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
แตงกวา นายกิตติศักดิ์ สีเย็น 1 0
สละ นางสาว ฉัตรชบา จ่าพา 2 0
หอมหัวใหญ่ นางสาวชนนิกานต์ กาเเดง 3 0
มะพร้าว นายสุจินดา ยินธนานนท์ 3 0
ขอข้อมูลจำนวนโรงสีข้าวในประเทศ เชษฐวุฒิ 7 1 prcai(พฤหัส 22 สิงหาคม 2562 14:00:01)
ลองกอง วุฒิพงศ์ 10 1 prcai(พฤหัส 22 สิงหาคม 2562 14:00:14)
ขนุน ธนัตดา 6 1 prcai(พฤหัส 22 สิงหาคม 2562 13:58:42)
แตงโม แพรวนภา 10 1 prcai(พฤหัส 22 สิงหาคม 2562 13:58:27)
ละมุด ปราณี 13 1 prcai(พฤหัส 22 สิงหาคม 2562 13:57:35)
ขอข้อมูลการให้ผลผลิตต่อไร่/มะม่วง สิริมา 13 1 prcai(จันทร์ 19 สิงหาคม 2562 15:18:10)