ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตยางพารา นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 1 prcai(อังคาร 22 ตุลาคม 2562 11:05:31)
ขอความอณุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำวิจัยสามารถส่งเอกสารผ่านช่อวทางไหนได้บ้างครับ นาย กิตติธัช สุขุมอำนวยชัย 8 1 prcai(จันทร์ 21 ตุลาคม 2562 11:05:13)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำงานวิจัยเกี่ยวกับถั่วเหลืองฝักสด นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 18 1 prcai(จันทร์ 21 ตุลาคม 2562 10:58:22)
ขอข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย ของข้าวโพดและอ้อย ทั้งประเทศแบบรายอำเภอ ปีพ.ศ2560-2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11 1 prcai(ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 13:24:48)
ขอข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย ของอ้อย ทั้งประเทศ รายอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ณัฐสุดา เต็งเก้าประเสริฐ 15 1 prcai(ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 13:25:27)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกุ้งขาว นส.ดลธร ม่วงศรีสันต์ 7 1 prcai(ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 13:21:09)
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเพื่อจัดทำงานวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 41 2 prcai(พฤหัส 17 ตุลาคม 2562 14:40:02)
ขอทราบข้อมูล ปริมาณสมดุลข้าวในประเทศ กนก 37 1 prcai(พฤหัส 17 ตุลาคม 2562 14:41:36)
ขอทราบข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่รายประเทศของข้าว แต่ละชนิด ปี 2561/62 ที่ใช้ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรนาข้าว ธนรัตน์ กาลวิโรจน์ 30 1 prcai(พฤหัส 17 ตุลาคม 2562 11:49:50)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้าวอินทรีย์ ดวงมณี พวกพล 31 1 prcai(พฤหัส 17 ตุลาคม 2562 11:50:24)