ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ข้อมูลสถิติทางการเกษตรเกี่ยวกับ เนื้อที่ ผลผลิต/ผลผลิตต่อไร่ ราคา ของสินค้าเกษตรสำคัญ เป็นรายจังหวัด ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556–2560 กบภ. 5 0
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสถิติเกี่ยวกับทุเรียน นักศึกษา 4 0
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนหมอนทองคืออะไรครับ นักศึกษา 7 0
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลลำไย นักศึกษา 5 0
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลความรุนแรงของโรคราสนิมในถั่วเหลืองครับ นักศึกษาปริญญาโท 7 0
อยากทราบปัจจัยที่ใช้พยากรณ์ราคาข้าว นักศึกษา 9 0
สอบถามราคาเมล็ดดอกดาวเรือง เกษตรกร 14 0
ขอข้อมูลรายได้ของเกษตรกรย้อนหลัง 2550-2560 ค่ะ นักศึกษา 23 1 prcai(อังคาร 11 ธันวาคม 2561 10:45:26)
ข้อมูลสถิติทางการเกษตรเกี่ยวกับ เนื้อที่ ผลผลิต และผลิตต่อไร่ ของปาล์มน้ำมัน เป็นรายจังหวัด ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556–2560 นักศึกษา 20 1 prcai(อังคาร 11 ธันวาคม 2561 10:35:47)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณผลไม้อบแห้งภายในประเทศค่ะ นักศึกษา 18 1 prcai(อังคาร 11 ธันวาคม 2561 10:34:36)