ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลประมาณการสินค้าเกษตร 2562-63 เจ้าหน้าสนง.พาณิชย์จังหวัด 7 1 prcai(จันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562 13:21:06)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) ข้าวนาปี และ ข้าวนาปรัง ปี 2550-2551 รายจังหวัด น.ส. รุ่งนภา เจริญสุข 8 1 prcai(จันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562 10:49:14)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแหล่งปลูกสำำคัญของกล้วยหอมทอง นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 12 1 prcai(ศุกร์ 08 พฤศจิกายน 2562 11:20:11)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้อมูลการส่งออกของกล้วยหอมทองย้อนหลัง ปี 2557-2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 9 1 prcai(ศุกร์ 08 พฤศจิกายน 2562 11:19:49)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2561 นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(จันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562 10:12:28)
ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลการนำเข้าข้าวโพดหวาน นางสาวเบญจา คุณรักษ์ 13 1 prcai(พุธ 06 พฤศจิกายน 2562 10:20:38)
ขอความอนุเคระห์ข้อมูลเกี่ยวกับมังคุดตั้งเเต่ ปี 2535-2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยเเม่โจ้ เชียงใหม่ 17 1 prcai(ศุกร์ 01 พฤศจิกายน 2562 11:53:13)
ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลของลิ้นจี่ตั้งเเต่ปี2540-2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 18 1 prcai(ศุกร์ 01 พฤศจิกายน 2562 11:53:27)
ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลของมังคุดตั้งเเต่ปี2540-2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 26 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(พฤหัส 31 ตุลาคม 2562 18:11:34)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ย้อนหลัง ปี 2557-2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 17 1 prcai(พุธ 30 ตุลาคม 2562 13:39:25)