มังคุด

 

มังคุด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 มังคุดผิวมัน มังคุดคละ
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง
ล้งลุงจวบ
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูนทรัพย์
สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร ตลาดอวยชัย ร้านรับซื้อผลไม้ตลาดหลังสวน คุณปรวิศา นาใต้ จุดรับซื้อ ต.เขาแก้ว (คุณอมา)
อ.เขาสมิง
อ.บ้านค่าย
อ.นาสาร
อ.นาสาร อ. หลังสวน อ.หลังสวน อ.นาเดิม อ.ลานสกา
จ.ตราด
จ.ระยอง
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช
ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ขนาดคละ            
กรกฎาคม
1
- - 35.00 - - - - - - -
 
2
- - 35.00 - 30.00 -     - -
 
3
- - 35.00 - 30.00 - - - - -
 
4
- - 30.00 - 30.00 - - - - -
 
5
- - - - 34.00 35.00 - - 28.00 -
 
6
- - - - - - - - - -
 
7
- - - - - - - - - -
 
8
- - 30.00 - 38.00 35.00 - - 32.00 30.00
 
9
- - 30.00 - 35.00 35.00 - - 32.00 30.00
 
10
- - - - 35.00 35.00 - - 30.00 30.00
 
11
- - - - 35.00 35.00 - - 30.00 30.00
 
12
- - - - 30.00 35.00 - - 30.00 30.00
 
13
- - - - - - - - - -
 
14
- - - - - - - - - -
 
15
- - - - 30.00 32.00 - - 30.00 33.00
 
16
- - - - - - - - - -
 
17
- - - - - - - - - -
 
18
- - - - 30.00 32.00 - - 30.00 33.00
 
19
- - - - 30.00 30.00 - - 30.00 30.00
 
20
- - - - - -     - -
 
21
- - - - - - - - - -
 
22
- - - - 30.00 28.00 - - 28.00 26.00
 
23
- - - - 22.00 23.00 - - 23.00 23.00
 
24
- - - - 15.00 20.00 15.00 15.00 15.00 17.00
 
25
- - - - 12.00 18.00 12.00 15.00 15.00 15.00
 
26
- - - - 12.00 16.00 12.00 15.00 15.00 15.00
 
27
- - - - - - - - - -
 
28
- - - - - - - - - -
 
29
- - - - - - - - - -
 
30
- - - - 10.00 12.00 10.00 10.00 12.00 12.00
 
31
- - - - 10.00 12.00 10.00 10.00 12.00 10.00