กาแฟ

 

กาแฟ 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 กาแฟ 
สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อ.ท่าแซะ
โทร (085)8257104 จ.ชุมพร
คละ
เดือน วันที่    
กุมภาพันธ์
1
69.00 68.00
 
2
- -
 
3
- -
 
4
69.00 68.00
 
5
69.00 -
 
6
69.00 -
 
7
69.00 -
 
8
69.00 -
 
9
- -
 
10
- -
 
11
69.00 67.50
 
12
69.00 66.00
 
13
69.00 -
 
14
69.00 -
 
15
69.00 -
 
16
- -
 
17
- -
 
18
68.00 -
 
19
- -
 
20
68.00 -
 
21
68.00 -
 
22
68.00 -
 
23
- -
 
24
- -
 
25
68.00 -
 
26
- -
 
27
68.00 -
 
28
68.00 -