ไข่ไก่เบอร์ 3

 

ไข่ไก่เบอร์ 3

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2563 ไข่ไก่เบอร์ 3
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
กุมภาพันธ์
1
-
 
2
-
 
3
283
 
4
283
 
5
283
 
6
283
 
7
283
 
8
-
 
9
-
 
10
-
 
11
283
 
12
283
 
13
283
 
14
283
 
15
-
 
16
-
 
17
283
 
18
283
 
19
283
 
20
283
 
21
283
 
22
-
 
23
-
 
24
283
 
25
283
 
26
283
 
27
283
 
28
283
 
29
-