ไข่ไก่สด

 

ไข่ไก่สด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2563 ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
 
เดือน วันที่  
กุมภาพันธ์
1
-
 
2
-
 
3
250
 
4
250
 
5
250
 
6
250
 
7
250
 
8
-
 
9
-
 
10
-
 
11
250
 
12
250
 
13
250
 
14
250
 
15
-
 
16
-
 
17
250
 
18
250
 
19
250
 
20
250
 
21
250
 
22
-
 
23
-
 
24
250
 
25
250
 
26
250
 
27
250
 
28
250
 
29
-