น้ำยางสด

 

น้ำยางสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563

น้ำยางสด

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)
ร้านแสงตะวันการยาง
(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.ปลวกแดง
อ.หลังสวน
อ.เคียนซา
อ.นาบอน
อ.นาบอน
จ.ระยอง
จ.ชุมพร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
 
โทร. 081-6770993
โทร. 087-8897755
โทร. 075-491377
 
เดือน วันที่          
กุมภาพันธ์
1
- - - - -
 
2
- - - - -
 
3
27.00 36.00 - 37.00 37.00
  4 27.00 36.00 35.00 37.00 37.00
 
5
27.00 36.00 35.00 37.00 37.00
 
6
27.00 36.00 35.00 37.00 37.00
 
7
26.00 36.00 35.00 37.00 37.00
 
8
- - - - -
 
9
- - - - -
 
10
- - - - -
 
11
26.00 36.00 35.00 37.00 37.50
 
12
26.00 36.00 35.00 37.50 37.50
 
13
26.00 36.00 35.00 38.00 38.00
 
14
26.00 36.00 36.00 38.00 38.00
 
15
- - - - -
 
16
- - - - -
 
17
- 37.00 37.00 39.00 39.00
 
18
27.00 37.00 37.00 39.00 39.00
 
19
27.00 37.00 37.00 40.00 40.00
 
20
27.00 38.00 38.00 40.00 40.00
 
21
28.00 38.00 38.00 40.00 40.00
 
22
- - - - -
 
23
- - - - -
 
24
28.00 38.00 38.00 41.00 40.00
 
25
29.00 38.00 38.00 41.00 40.00
 
26
29.00 38.00 38.00 41.00 40.00
 
27
29.00 38.00 38.00 41.00 40.00
 
28
29.00 38.00 38.00 41.00 40.00
 
29
- - - - -