มะพร้าว

 

มะพร้าว 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยผล
ปี 2563 มะพร้าว 
ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม แหล่งรับซื้อมะพร้าวทับสะแก
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร (085)8257104 โทร. (032)671614ี
ผลแห้งขนาดใหญ่
เดือน วันที่    
กุมภาพันธ์
1
- -
 
2
- -
 
3
1,900 2,100
 
4
1,900 2,100
 
5
1,900 2,100
 
6
1,900 2,100
 
7
1,900 2,100
 
8
- -
 
9
- -
 
10
- -
 
11
1,900 2,100
 
12
1,900 2,100
 
13
1,900 2,100
 
14
1,900 2,100
 
15
- -
 
16
- -
 
17
1,900 2,100
 
18
1,900 2,100
 
19
1,900 2,200
 
20
1,900 2,200
 
21
1,900 2,200
 
22
- -
 
23
- -
 
24
1,900 2,200
 
25
1,900 2,200
 
26
1,900 2,200
 
27
1,900 2,200
 
28
1,900 2,200
 
29
- -