ทุเรียนหมอนทอง

 

ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
ปี 2562 ทุเรียนหมอนทอง
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูนทรัพย์ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร ตลาดอวยชัย ร้านรับซื้อผลไม้ตลาดหลังสวน
อ.นาสาร อ.นาสาร อ.หลังสวน อ.หลังสวน
จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร จ.ชุมพร
ส่งออก เกรด
AB
ส่งออกเกรด AB ส่งออกเกรด AB ส่งออกเกรด AB
ตุลาคม
1
       
 
2
       
 
3
       
 
4
       
 
5
       
 
6
       
 
7
       
 
8
       
 
9
       
 
10
       
 
11
       
 
12
       
 
13
       
 
14
       
 
15
       
 
16
       
 
17
       
 
18
       
 
19
       
 
20
       
 
21
       
 
22
       
 
23
       
 
24
       
 
25
       
 
26
       
 
27
       
 
28
       
 
29
       
 
30
       
 
31