ลำไยช่อ

 

ลำไยช่อ

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 ลำไยช่อพันธุ์อีดอ
บริษัท ซินฮั้ว
บริษัท โอเคอินเตอร์เฟรชเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
หจก. พงศ์เจริญเทรดดิ้ง
อ.แม่อาย
อ.จอมทอง
อ.ป่าซาง
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.ลำพูน
เกรด AA เกรด A เกรด B เกรด AA เกรด A เกรด B เกรด AA เกรด A เกรด B
ตุลาคม
1
                 
 
2
                 
 
3
                 
 
4
                 
 
5
                 
 
6
                 
 
7
                 
 
8
                 
 
9
                 
 
10
                 
 
11
                 
 
12
                 
 
13
                 
 
14
                 
 
15
                 
 
16
                 
 
17
                 
 
18
                 
 
19
                 
 
20
                 
 
21
                 
 
22
                 
 
23
                 
 
24
                 
 
25
                 
 
26
                 
 
27
                 
 
28
                 
 
29
                 
 
30
                 
 
 31