น้ำยางสด

 

น้ำยางสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562

น้ำยางสด

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)
ร้านแสงตะวันการยาง
(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.ปลวกแดง
อ.หลังสวน
อ.เคียนซา
อ.นาบอน
อ.นาบอน
จ.ระยอง
จ.ชุมพร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
 
โทร. 081-6770993
โทร. 087-8897755
โทร. 075-491377
 
เดือน วันที่          
ตุลาคม
1
24.00 34.00 34.00 34.00 34.00
 
2
24.00 33.00 33.50 34.00 34.00
 
3
24.00 33.00 33.00 33.00 33.00
  4 23.00 33.00 33.00 33.00 33.00
 
5
- - - - -
 
6
- - - - -
 
7
22.00 33.00 33.00 32.00 32.00
 
8
22.00 33.00 33.00 32.00 32.00
 
9
21.00 31.00 32.00 32.20 32.20
 
10
21.00 31.00 32.00 32.50 32.50
 
11
21.00 31.00 32.00 33.00 33.00
 
12
         
 
13
         
 
14
         
 
15
         
 
16
         
 
17
         
 
18
         
 
19
         
 
20
         
 
21
         
 
22
         
 
23
         
 
24
         
 
25
         
 
26
         
 
27
         
 
28
         
 
29
         
 
30
         
 
 31