น้ำยางสด

 

น้ำยางสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562

น้ำยางสด

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)
ร้านแสงตะวันการยาง
(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.ปลวกแดง
อ.หลังสวน
อ.เคียนซา
อ.นาบอน
อ.นาบอน
จ.ระยอง
จ.ชุมพร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
 
โทร. 081-6770993
โทร. 087-8897755
โทร. 075-491377
 
เดือน วันที่          
ตุลาคม
1
24.00 34.00 34.00 34.00 34.00
 
2
24.00 33.00 33.50 34.00 34.00
 
3
24.00 33.00 33.00 33.00 33.00
  4 23.00 33.00 33.00 33.00 33.00
 
5
- - - - -
 
6
- - - - -
 
7
22.00 33.00 33.00 32.00 32.00
 
8
22.00 33.00 33.00 32.00 32.00
 
9
21.00 31.00 32.00 32.20 32.20
 
10
21.00 31.00 32.00 32.50 32.50
 
11
21.00 31.00 32.00 33.00 33.00
 
12
- - - - -
 
13
- - - - -
 
14
- - - - -
 
15
21.00 31.00 32.50 33.00 33.00
 
16
21.00 31.00 32.50 33.00 33.00
 
17
21.00 31.00 32.50 33.00 33.00
 
18
22.00 31.00 32.50 34.00 34.00
 
19
- - - - -
 
20
- - - - -
 
21
22.00 31.00 32.50 34.00 34.00
 
22
22.00 31.00 32.50 34.00 34.00
 
23
- - - - -
 
24
22.00 31.00 32.50 34.00 34.00
 
25
22.00 31.00 32.50 35.00 35.00
 
26
- - - - -
 
27
- - - - -
 
28
23.00 33.00 33.00 36.00 36.00
 
29
23.00 33.00 33.00 35.50 35.50
 
30
- 33.00 33.00 35.00 35.00
 
 31
23.00 33.00 33.00 35.00 35.00