ข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์สุพรรณบุรี

 

ข้าวเปลือกเจ้า

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2563  ข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์สุพรรณบุรี
ความชื้น 15%  ความชื้น 25%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง  โรงสีไฟโชครุ่งเรือง
104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง 104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
เดือน วันที่ โทร. (055)366103, 222186 โทร. (055)366103, 222186
ตุลาคม
1
9,400 8,000
 
2
9,300 7,800
 
3
- -
 
4
- -
 
5
9,300 7,800
 
6
9,300 7,800
 
7
9,300 7,800
 
8
9,300 7,800
 
9
9,200 7,800
 
10
- -
 
11
- -
 
12
9,200 7,800
 
13
- -
 
14
9,200 7,800
 
15
9,200 7,800
 
16
8,500 7,000
 
17
- -
 
18
- -
 
19
8,500 7,000
 
20
8,500 7,000
 
21
8,500 7,000
 
22
8,500 7,000
 
23
- -
 
24
- -
 
25
- -
 
26
8,500 6,900
 
27
8,500 6,900
 
28
8,500 6,900
 
29
8,500 6,900
 
30
   
 
31