น้ำยางสด

 

น้ำยางสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563

น้ำยางสด

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)
ร้านแสงตะวันการยาง
(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.ปลวกแดง
อ.หลังสวน
อ.เคียนซา
อ.นาบอน
อ.นาบอน
จ.ระยอง
จ.ชุมพร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
 
โทร. 081-6770993
โทร. 087-8897755
โทร. 075-491377
 
เดือน วันที่          
ตุลาคม
1
45.00 - 45.00 47.00 47.00
 
2
- - - - -
 
3
- - - - -
  4 46.00 - 45.00 47.00 47.00
 
5
46.00 - 45.00 48.00 48.00
 
6
46.00 - 46.00 48.00 48.00
 
7
46.00 - 46.00 48.00 48.00
 
8
46.00 - 46.00 48.00 48.00
 
9
46.00 - 46.00 48.00 48.00
 
10
- - - - -
 
11
- - - - -
 
12
47.00 - 46.00 49.00 49.00
 
13
- - - - -
 
14
47.00 - 46.00 49.00 49.00
 
15
47.00 - 46.00 49.00 49.00
 
16
47.00 - 48.00 51.00 51.00
 
17
- - - - -
 
18
- - - - -
 
19
48.00 - 50.00 52.00 52.00
 
20
49.00 - 52.00 54.00 54.00
 
21
50.00 - 54.00 56.00 56.00
 
22
51.00 - 56.00 58.00 58.00
 
23
- - - - -
 
24
- - - - -
 
25
- - - - -
 
26
54.00 - 61.00 63.00 63.00
 
27
58.00 - 63.00 65.00 65.00
 
28
59.00 - 65.00 67.00 67.00
 
29
59.00 - 69.00 71.00 71.00
 
30