ข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์สุพรรณบุรี

 

ข้าวเปลือกเจ้า

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2562  ข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์สุพรรณบุรี
ความชื้น 15%  ความชื้น 25%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง  โรงสีไฟโชครุ่งเรือง
104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง 104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
เดือน วันที่ โทร. (055)366103, 222186 โทร. (055)366103, 222186
ธันวาคม
1
- -
 
2
7,500 6,450
 
3
7,500 6,450
 
4
7,500 6,450
 
5
- -
 
6
7,450 6,450
 
7
- -
 
8
- -
 
9
7,450 6,450
 
10
- -
 
11
7,450 6,450
 
12
7,450 6,450
 
13
7,450 6,450
 
14
- -
 
15
- -
 
16
7,450 6,450
 
17
7,450 6,450
 
18
7,450 6,450
 
19
7,450 6,450
 
20
7,550 6,550
 
21
- -
 
22
- -
 
23
7,550 6,550
 
24
7,550 6,550
 
25
7,550 6,550
 
26
7,550 6,550
 
27
7,700 6,600
 
28
- -
 
29
- -
 
30
- -
 
31
- -