มะพร้าว

 

มะพร้าว 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยผล
ปี 2562 มะพร้าว 
ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม แหล่งรับซื้อมะพร้าวทับสะแก
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร (085)8257104 โทร. (032)671614ี
ผลแห้งขนาดใหญ่
เดือน วันที่    
ธันวาคม
1
- -
 
2
2,000 2,300
 
3
2,000 2,300
 
4
2,000 2,300
 
5
- -
 
6
2,000 2,200
 
7
- -
 
8
- -
 
9
2,000 2,200
 
10
- -
 
11
2,000 2,200
 
12
2,000 2,200
 
13
2,000 2,200
 
14
- -
 
15
- -
 
16
2,000 2,200
 
17
2,000 2,200
 
18
2,000 2,200
 
19
2,000 2,200
 
20
1,900 2,200
 
21
- -
 
22
- -
 
23
1,900 2,200
 
24
1,900 2,200
 
25
1,900 2,200
 
26
1,900 2,200
 
27
1,900 2,200
 
28
- -
 
29
- -
 
30
- -
 
31
- -