น้ำยางสด

 

น้ำยางสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562

น้ำยางสด

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)
ร้านแสงตะวันการยาง
(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.ปลวกแดง
อ.หลังสวน
อ.เคียนซา
อ.นาบอน
อ.นาบอน
จ.ระยอง
จ.ชุมพร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
 
โทร. 081-6770993
โทร. 087-8897755
โทร. 075-491377
 
เดือน วันที่          
ธันวาคม
1
- - - - -
 
2
22.00 34.00 34.00 36.00 36.00
 
3
22.00 34.00 34.00 36.00 36.00
  4 22.00 34.00 34.00 36.00 36.00
 
5
- - - - -
 
6
22.00 35.00 35.00 37.00 37.00
 
7
- - - - -
 
8
- - - - -
 
9
22.00 35.00 35.00 36.00 36.00
 
10
- - - - -
 
11
22.00 35.00 35.00 36.00 36.00
 
12
22.00 35.00 35.00 36.00 36.00
 
13
22.00 35.00 35.00 35.00 35.00
 
14
- - - - -
 
15
- - - - -
 
16
26.00 35.00 35.00 36.00 36.00
 
17
26.00 35.00 35.00 36.00 36.00
 
18
27.00 35.00 35.00 37.00 37.00
 
19
27.00 35.00 35.00 37.00 37.00
 
20
27.00 35.00 35.00 37.00 37.00
 
21
- - - - -
 
22
- - - - -
 
23
27.00 35.00 35.00 35.00 35.00
 
24
27.00 34.00 35.00 34.50 34.50
 
25
26.00 34.00 34.00 34.00 34.00
 
26
26.00 33.00 33.00 33.00 33.00
 
27
25.00 33.00 33.00 33.00 33.00
 
28
- - - - -
 
29
- - - - -
 
30
- - - - -
 
 31
- - - - -